Trafikverket har byggt för framtiden


Trafikverket har under de senaste 10 åren genomfört stora infrastruktursprojekt. Genom ökad finansiering genomförde Trafikverket den mest omfattande uppgraderingen av järnvägsinfrastrukturen i modern tid. 


Detta  påverkade även behovet av kompetens, inklusive anställning av upp till 3000 nya medarbetare. Trafikverket tillsammans med fastighetsbolaget Diös investerade i en effektiv och hållbar tillbyggnad till det befintliga huvudkontoret. Trafikverket ingår i ett grönt hyresavtal med Diös gällande den miljöcertifierade byggnaden. Som statlig myndighet är det av största vikt att använda resurserna effektivt och undvika onödigt höga byggkostnader.

Ombyggnaden stod klar sommaren 2022. Huvudmaterialet som användes är hållbart limträ och korslimmat trä (CLT) från lokala producenter. Konstruktionsdesignen utfördes av Limträteknik i Falun, ett ingenjörsföretag som är väl beprövat inom träkonstruktioner.

Projektet innefattade flera tusen av de välkända fästelementen från SFS, såsom WT-T, WR-T, WS-T, WFD-T, HT-T-CS-PT och den mycket robusta 45 graders brickan W45D.

Byggnaden är byggd för att hålla!

Läs mer om våra infästningar här

Laddar
Laddar
Close now