Just nu pågår en omfattande ombyggnation av Kolarhagen i Västerås, där vi är en del av en spännande fasadrenovering för de älskade husen från 60-talet.

Kolarhagen har alltid spelat en betydande roll för invånarna i Västerås.


Under 1950-talet fick arkitekturen en mer varierad stil jämfört med 1940-talet, med en kombination av traditionella drag och utpräglad modernism. Byggnaderna betraktades ofta som konstverk i landskapet. 1950-talet präglades av lekfulla former, men också av symmetri och enkelhet. Karaktäristiska för decenniet är putsade fasader, infällda balkonger, symmetriska fönsterarrangemang och konstnärliga smidesräcken. Variation skapades genom enhetliga bostadsområden med olika byggnadshöjder, fasadmaterial och färgsättning.

Bostadsrättsföreningen Kolarhagen planerar att bygga ut befintliga balkonger på alla flerbostadshus inom fastigheterna. I samband med detta kommer även fasaderna att renoveras och omgestaltas.

SFS har den stora äran att leverera det kompletta stomsystemet NV1 för den nya fasadskivebeklädnaden till detta spännande projekt.

Läs mer om våra system här

Arkitekt: Anders Holmberg arkitekter
Entreprenad: Balco

Fasadskivor: Equitone
Laddar
Laddar
Close now