Just nu pågår  ombyggnationen av Kolarhagen i Västerås, där vi är en del i en omfattande fasadrenovering för de omtyckta 60-tals husen. Området Kolarhagen har sedan start haft en betydande roll för västeråsborna.  


Under 1950-talet blev arkitekturen mer varierad än under 1940-talet, med både traditionella drag och utpräglad modernism. Byggnadsvolymerna behandlades ofta som skulpturer i landskapet. 1950-talet karaktäriseras dels av lekfulla former i arkitekturen, men även av symmetri och enkelhet. Spritputsade fasader, indragna balkonger, symmetriska fönsterindelningar och konstfulla räcken i järnsmide är typiska för decenniet. Variation skapades i enhetliga bebyggelseområden med bl.a. olika hushöjder, fasadmaterial och kulörer.
 
Bostadsrättsföreningen Kolarhagen önskar bygga ut befintliga balkonger på samtliga flerbostadshus inom fastigheterna. I samband med det renoveras och omgestaltas även fasaderna.

SFS har den stora äran att leverera det kompletta stomsystemet NV1 för den nya fasadskivebeklädnaden till detta projekt.

Läs mer om våra system ​här​​​
Laddar
Laddar
Close now