Just nu pågår  ombyggnationen av Kolarhagen i Västerås, där vi är en del i en omfattande fasadrenovering för de omtyckta 60-tals husen. Området Kolarhagen har sedan start haft en betydande roll för västeråsborna.  


Under 1950-talet blev arkitekturen mer varierad än under 1940-talet, med både traditionella drag och utpräglad modernism. Byggnadsvolymerna behandlades ofta som skulpturer i landskapet. 1950-talet karaktäriseras dels av lekfulla former i arkitekturen, men även av symmetri och enkelhet. Spritputsade fasader, indragna balkonger, symmetriska fönsterindelningar och konstfulla räcken i järnsmide är typiska för decenniet. Variation skapades i enhetliga bebyggelseområden med bl.a. olika hushöjder, fasadmaterial och kulörer.
 
Bostadsrättsföreningen Kolarhagen önskar bygga ut befintliga balkonger på samtliga flerbostadshus inom fastigheterna. I samband med det renoveras och omgestaltas även fasaderna.

SFS har den stora äran att leverera det kompletta stomsystemet för den nya fasadskivebeklädnaden till detta projekt.
Laddar
Laddar
Close now