Samarbete för rent och varmt vatten


Den 22 mars i år, på Världsvattendagen, tillkännagav SFS Group sitt nya strategiska partnerskap med Solvatten. 


Solvatten är en kombinerad vattenrenare och vattenvärmare. Den har tagits fram speciellt med tanke på familjer som lever off-grid i utvecklingsländer där tillgång till rent vatten och infrastruktur är begränsat.

Fästelementen i dessa portabla vattenbehållare måste uppfylla höga krav när det gäller livslängd och korrosionsbeständighet. SFS har optimerat dessa fästelement och förser Solvatten med dem, tillsammans med ett årligt ekonomiskt stöd.
Solvatten AB är ett innovativt företag med bas i Stockholm, Sverige.
Deras banbrytande produkt Solvatten® är en miljövänlig lösning som använder solenergi för att rena och värma vatten. Genom noggrann utvärdering av materialen säkerställer de inte bara hållbar tillverkning utan även lång livslängd för behållarna. Tillsammans med experterna på SFS Group har de tagit fram komponenter av hög kvalitet och precision. 
"Vi är glada att meddela att SFS har utökat sitt stöd för vårt viktiga uppdrag. Med deras kunskap, teknik och ekonomiska bidrag kan vi öka vår påverkan, med start i vårt projekt i Uganda. Detta partnerskap är en milstolpe på vår resa, och vi ser fram emot den positiva förändring det kommer att medföra för samhällen i behov. Vi uppmanar andra organisationer och stiftelser att gå med oss i detta viktiga arbete, för att minska utsläppen och främja användningen av solen, vår renaste källa, för att behandla och värma vatten", säger Solvattens grundare Petra Wadström.

Värdefulla förbättringar för både miljö och samhälle


År 2024 kommer cirka 640 familjer i Ugandas flyktingbosättningar att få tillgång till livsförändrande förbättringar. Dessa familjer har ofta upplevt trauman från klimatdriven migration, naturkatastrofer, konflikter och social oro. Genom Solvatten® kommer de att kunna njuta av rent och varmt vatten, vilket minskar risken för sjukdomar och sänker energikostnaderna för uppvärmning. De totala årliga besparingarna beräknas uppgå till cirka 650 ton CO2.

"Vi är stolta över vårt partnerskap med Solvatten, en fantastisk partner som delar våra värderingar och mål. Effekterna av detta samarbete är imponerande: för det första minskar Solvatten® CO2-utsläppen. För det andra kommer de drabbade individerna - ofta kvinnor - att få mer tid för utbildning istället för att behöva spendera tid på att hämta rent vatten," säger Jens Breu, VD för SFS.
Laddar
Laddar
Close now