Tänk att vi fått äran att vara en del i ICA Fastigheters mest hållbara byggnadsprojekt.


Under 2021 var vi en av huvudleverantörerna av fästelement till den totalt 8000 kvm stora ICA butiken i Åkersberga. Fastigheten i Åkersberga är ICA Fastigheters mest hållbara butiksfastighet hittills. Här finns goda hållbarhetsinitiativ genom en byggnation i trä med solceller och sedumtak. Byggnaden värms och kyls genom geoenergi och byggnationen sker enligt kriterierna för Miljöbyggnad Guld. Naturligtvis finns 6 st laddstolpar för el-bilar på plats och goda cykelparkeringsmöjligheter. Stor hänsyn har tagits för att träbyggnaden ska harmonisera väl med omgivningens naturområde med skog och golfbana.  

SFS levererade bland annat dessa fästelement till den ståtliga byggnationen:

WT-T
SW3

Här hittar du fler infästningar
Laddar
Laddar
Close now