Dataskyddspolicy


Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vad vi behöver. Vi lämnar aldrig över dina uppgifter till tredje part om inte samtycke finns inhämtat. SFS hanterar all persondata i enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av SFS används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga SFSs samtliga digitala kanaler. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@SFS.se

När du beställer information, använder formulär på hemsidan, köper produkter eller tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att SFS använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, personnummer, IP-adresser, tävlingsbidrag.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?
Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media,  kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra kataloger eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon eller interagerar på våra sociala medier.
Denna information kan vara: 
 • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer,
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex. nyhetsbrev som du läser.
 • Historisk information– tidigare köp,
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, tekniska data om enheter du använder, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och våra tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookies policy på vår hemsida.

Vad gör vi med informationen?

Erbjuda, utföra och förbättra produkter och tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på.

När du beställer produkter, tjänster eller tecknar avtal med oss

Kategori av uppgifter

Företag
 • Företag/Organisation
 • Organisationsnummer
 • Adressuppgifter

Privatpersoner
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Sällan förekommande personnummer
 

När du kontaktar oss via webbformulär

 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Ärendeinformation (meddelande)


När du kontaktar oss via e-post och telefon

 • Kontaktuppgifter
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Ärendeuppgifter


När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

 • Kategori av uppgifter
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Namn
 • E-postNär du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Namn
 • E-post
 • Ärendeinformation
 • Svar och omdömen

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

SFS behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om SFS skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Kommer vi dela vidare din information?

SFS kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan dit samtycke. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

SFS värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.


Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på se.info@sfs.com

SFS Intec AB med organisationsnummer: 556142-0505
Adress: Olivehällsvägen 10, 645 42 Strängnäs, +46 152 715000
Laddar
Laddar
Close now