Vi stödjer organisationen Aktiv Skola och deras arbete för en bättre skola.


Aktiv Skola är en stiftelse som arbetar heltäckande för att skapa en bättre skola i Sverige. De fokuserar på yttre och inre miljö och hälsa i en bred bemärkelse – fysisk, psykisk och social.


Genom opinionsbildning och egen produktion av aktuellt material inom dessa områden vill de skapa förändring och bidra med kunskap.

Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av
begreppet hälsa. Det innebär att allt de gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa. Aktiv Skola anser att skolan är den arena i samhället där man har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.

Läs mer om deras viktiga arbete här - Aktiv Skola
Laddar
Laddar
Close now