NV10


NV10 är NVELOPE-systemet som är avsett för fastsättning av industriellt producerade brädpaneler framifrån eller infällt.

NV10 är NVELOPE-systemet som är avsett för fastsättning av industriellt producerade brädpaneler framifrån eller infällt. Som hos alla NVELOPE-system startar NV10 med NV1: 60 X 40 L-profil som löper vertikalt och fästs i den hjälpande hand-konsolen med en SR2-infästning. Vi har hjälpande hand-konsoler tillgängliga för alla material. NV3-skenan säkras sedan horisontellt till L-profilen och är redo för NV3-krokarna.

Egenskaper
Ytterpanelerna fästs till den vertikala NV10-skenan (standardlängd 3 m som kan skäras till rätt storlek före leverans eller på arbetsplatsen) med en av följande tre metoder: fäst framifrån med en blindnit, strukturellt bunden med Sika-lim eller tejp eller ett dolt mekaniskt fäste med hjälp av ett Keil-ankare genom den vertikala NV10-skenan. Då panelerna säkras till ett hängande system som är separerat från bärramen lämpar det sig väl för industrialiserad fastsättning. Det är en stor fördel om man vill använda den väderberoende metoden med Sika-lim.

För dold mekanisk fastsättning måste åtkomsthål för Keil-ankare borras på baksidan av NV10-skenan.

NV3-krokarna säkras på baksidan av den vertikala NV10-skenan och det kan göras utanför byggplatsen. NV3-krokarna hängs på den horisontella NV3-skenan på byggplatsen. Justeringsintervallet inom de hjälpande hand-konsolerna medger nivellering och justering mellan underlaget och bärsystemet. Justeringsskruvarna på toppkrokarna är utformade för slutlig inriktning och finjustering.

NV10-systemet kan också användas för att skapa större ytterpaneler (som passar förhållandena på byggplatsen) av brädformad fasadbeklädnad. Individuella brädor sätts samman till panelform och alla bredder på brädor kan tillgodoses. Antalet ankare och krokar anpassas efter vindhastigheterna och den uppbyggda panelens vikt.
Laddar
Laddar
Close now