Hållbarhet och etik


Som ansvarstagande verksamhet är vi engagerade i att säkra vår planets framtid.


Det betyder att arbeta mer miljömedvetet och att arbeta smartare. Vi är en partner som ni kan lita på levererar rätta lösningar som är garanterade att fungera. Direkt. Och som hjälper er att minimera avfall och bygga snabbare, effektivare och med minskad påverkan på miljön.

Värmeförstärkande lösningar i husfasaden


Byggprojekt genomgår rigorösa testningar för att mäta effektivitet och prestanda.
SFS-systemen är konstruerade att hjälpa er uppfylla deras hållbarhetsstandarder.
Ta lufttäthetsprovning till exempel. Våra infästningar maximerar lufttäthet på förseglingspunkter och många är pulverbelagda för att minimera korrosion över tid.
Alla hjälper till att förbättra byggnadens värmeprestanda, med en mätbar påverkan på U-värdena. Samtidigt minskar de långtidsbehovet av reparationer och utbyten, och även byggnadens miljöpåverkan över tid.

Project Builder: Digital specifikation för bättre byggande


Att arbeta hållbart kräver hög grad av precision genom hela byggprocessen. Man måste tänka smartare och mer långsiktigt, och använda snabbare och effektivare processer. Project Builder kan hjälpa er lyckas. Det är ett kraftfullt digitalt beräknings- och specifikationsverktyg som kan hjälpa ert team att välja de bästa systemen och lösningarna för projekten, både snabbare och enklare än någonsin förr. Det kan sänka kostnader och minska projektens miljöpåverkan.

Kom igång med Project Builder.

Ett etiskt synsätt för en säker framtid


Vi är en etisk och ansvarstagande partner för kunder och kolleger. Vi hjälper er uppfylla miljörelaterade åtaganden och arbetar alltid öppet och ärligt med er. Därigenom effektiviserar vi relationerna genom hela leveranskedjan och hjälper alla arbeta snabbare, smartare och mer miljömedvetet. På det sättet bidrar vi inte bara till att säkra framtiden för byggnader, människor och verksamheter utan också till att säkra framtiden för vår planet.

Laddar
Laddar
Close now