Miljöpåverkan

 

Att skydda miljön är viktigt. En av våra huvudmålsättningar är därför att bidra till att minska byggnationers miljöpåverkan.

 
På SFS vill vi säkra byggnaderna vi bor, arbetar och leker i för att ytterst säkra vår världs framtid.

Ett av sätten vi går till väga är att ställa oss frågan: Hur kan vi minimera miljöpåverkan från de projekt vi arbetar på och våra egna koldioxidavtryck?
Svaret innebär en ständig förfining av våra tillverkningsprocesser, att analysera hur vi kan hjälpa till att förbättra besluten i byggprocessen samt skapa vägar för att reducera de totala livscykelkostnaderna.

Termisk prestanda

En nyckelfaktor för att minska miljöpåverkan är hur vi kan använda världens resurser på ett bättre sätt. För byggnader betyder det att vi behöver titta på hur vi kan reducera energikonsumtionen som beror på värmeförluster. Det är en av de faktorer som ger störst påverkan på koldioxidavtrycket inuti en byggnad.

SFS samarbetar med våra specialistföretag inom klimatskärmar för att säkerställa att byggnaders klimatskärmar kan minimera värmeförluster; från att använda rätt infästningar till att maximera isoleringsmaterialens prestanda genom att minska köldbryggor.

SFS arv och kvalitet

För att fortsätta hjälpa till med beslutsfattandet under byggprocessen har SFS ett antal digitala verktyg som underlättar byggnadsdesign. Vi lägger kontinuerligt till värdefulla data och nyvunna kunskaper för att förbättra verktygen.

Med vår bakgrund inom tillverkning av infästningar, tillsammans med våra ISO-godkända testanläggningar, fortsätter vi att utveckla och utforma innovativa produkter som leder till bättre termisk prestanda.

Totala livscykelkostnader

Miljöpåverkan gäller inte bara befintliga byggnader. Vi räknar med att 80 % av byggnaderna som används 2050 kommer att byggas nu.
Det betyder att förutom att byggnader och produkterna i dem ska vara värmeeffektiva, måste de också vara hållbara länge. Service och underhåll behöver också minskas eftersom varje onödig insats leder till högre CO2-emissioner.

BIM och digital byggprocess

För att hjälpa till att nå det utnyttjar vi data och använder BIM-modeller och AR-teknik med digitala tvillingar. De här verktygen gör att vi kan informera beslutstagare om hur länge komponenter beräknas hålla och när underhåll behövs för att bibehålla byggnadens prestanda.
Med BIM-designdata kan vi tillförlitligt visa vilka produkter som kan återanvändas i nya byggnader när en byggnad måste rivas. SFS har också infört miljövarudeklaration (EPD) för fullständig insyn och transparens avseende våra egna koldioxidavtryck.
För att läsa mer om hur vi använder digitala byggprocesser, se sidan Digital byggprocess 
Laddar
Laddar
Close now