Träkonstruktioner


Byggande med trä har en mycket lång tradition i vårt land, våra äldsta bevarade träbyggnader är från 1200-talet.


Att bygga i trä har många fördelar. Trä är det enda byggmaterialet som är helt förnybart, ekologiskt och klimatsmart. Modernt träbyggande kännetecknas även av hög industriell förtillverkningsgrad och kort byggtid.

Här har vi samlat flera byggnationer där vi på ett eller annat sätt vart en del i konstruktionen.
Laddar
Laddar
Close now