Mjøstårnet, hållbart byggnadsverk i trä


Med sina 84,5 meter är Mjøstårnet i Norge just nu världens högsta träbyggnad. Byggnaden har 18 våningsplan och består i princip helt av miljövänliga material som trälimbalkar. På en yta av 11 300 m² finns kontor, lägenheter, restauranger och till och med ett hotell. De cirka 65 000 infästningarna från SFS tjänar till att säkerställa stabiliteten i den här imponerande byggnaden.

Byggnaden som spräcker alla rekord
Många världsrekord har sitt ursprung i en ovanlig idé. Så är det också med Mjøstårnet, pilotprojektet i norska Brumunddal. Det är byggt av Moelven Limtre AS, en skandinavisk företagsgrupp för byggprodukter och -system. Byggnadens höjd på 84,5 meter överträffar alla tidigare rekord för träkonstruktioner och har uppmärksammats av alla internationella bygg- och arkitektursektorer. Den ovanliga byggnaden har inte bara belönats med flera prestigefyllda priser som ”New York Design Award 2018”, den speglar också den växande betydelsen av utvecklingen av miljövänliga byggnadsmaterial.

Imponerande miljömässig hållbarhet
Den här filosofin genomsyrar arbetet hos Moelven Limtre AS. De är inriktade på att använda förnybara byggmaterial som kan binda koldioxid, i alla projekt där det är möjligt. Gruppen valde därför trä för Mjøstårnet-projektet och har förbundit sig att plantera minst två nya träd för varje träd som fälldes för projektet.

Bård S. Solem
Miljörådgivare och arkitekt
”Att använda trä för de bärande konstruktionerna minskar utsläppen med upp till 85 %.”

Stabila material ger betydande stöd
Förutom det faktum att trä är det enda verkligt förnybara material som inte producerar utsläpp av växthusgaser, är det också extremt robust och stadigt. Trä har den unika förmågan att fördela krafterna som genereras under en jordbävning och också stabilisera konstruktionen efteråt. Då limträbalkar används i så stor utsträckning i byggnadskonstruktionen är Mjøstårnet mycket brandsäkert och har en mycket hög lastbärande kapacitet. Brandrådgivaren Even Andersen bekräftade att limträbalkar i händelse av brand utvecklar ett skyddande kolskikt som begränsar brandens förmåga att sprida sig och branden kan dö ut.

Even Andersen
Brandrådgivare
”Limträbalkarna är också så stora att de i händelse av brand skulle bibehålla sin strukturella helhet och stödkapacitet.”

Byggnadens höjd och de använda råmaterialen gjorde att vi valde de särskilt stabila och robusta WT-T komponenterna som infästningslösning, ©Voll Architects AS

Samarbetande partnerskap
För att ett sådant här stort projekt ska lyckas krävs att alla inblandade samarbetar i ett arbetspartnerskap. När SFS fick frågan om lämpliga infästningslösningar för byggprojektet Mjøstårnet startade ett intensivt utbyte mellan Moelven Limtre AS, ansvariga arkitekter och SFS. Konstruktionshöjden och de tänkta materialen avgjorde valet av de robusta WT-T-infästningarna som lämpligaste lösning. SFS är stolta över att vara en del av miljöhållbarhetsprojektet.

Mervärden
  • Förnybara byggmaterial som kan binda koldioxid.
  • Plantering av minst två nya träd för varje träd som fälldes.
  • Trä för stödstrukturerna minskar utsläppen med upp till 85 %.
  • Robusta WT-T-infästningar för att stödja bygghöjd och material på ett idealiskt sätt.
Laddar
Laddar
Close now