JB-D® PLUS - justerbara konsoler för karm


Att installera fönster i moderna byggnader eller vid renovering med tilläggsisolerade fasader kan vara en utmaning. För att undvika köldbryggor är det viktigt att placera fönstret på rätt sätt i den varma delen av väggen med isolering

 
Fördelarna med JB-D® PLUS är många:
 
Minskad materialåtgång
Med JB-D® PLUS minskar vi logistik och materialhantering på byggarbetsplatsen. Jämfört med stålreglar/boxade lösningar kan vi betydligt minska vikten på fasaden och dess miljöpåverkan.
 
Mindre köldbrygga runt fönster
Genom att placera fönsterkarmen direkt mot tilläggsisoleringen med JB-D® PLUS minimerar vi köldbryggan och gör en stor skillnad i energiberäkningarna. I en fasad kan det finnas många meter med karmar, vilket gör detta avgörande både teoretiskt och praktiskt.
 
Snabbt och säkert montage
Med JB-D® PLUS minskar arbetstiden för att montera fönster utanför stommen. Konsolen fungerar som fallskydd vid montage och ingen extra säkring behövs.

Helhetslösning
SFS bistår med beräkningar av antalet konsoler, infästningar och optimering av placering. Vägledning med vädertätning och drevning ingår också i helhetslösningen som SFS leverera. Komplett lösning för vädertätt montage.
 
Välbeprövad med dokumentation
SFS har levererat JB-D® konsoler i mer än 20år till projekt i Europa. JB-D® PLUS har gått genom rigorösa tester med godkännande.

Med JB-D® PLUS kan man med enkelhet installera fönstret optimalt för att undvika köldbryggor. Konsolerna minskar materialåtgång jämfört med traditionellt ramverk runt karmarna och minskar installationstiden. JB-D® PLUS-konsoler är den perfekta lösningen för att montera fönster utanför väggstomme.
 
Med justerbara konsoler och fixeringsberäkningar säkerställer SFS bästa möjliga installation med maximal hållbarhet och effektivitet. Konsolerna säkerställer rätt position av fönsterpartier även om väggstomme ej är optimal för montage, med beräkningar av montage för gällande förutsättningar säkerställer SFS bästa möjliga montage. Konsolerna fungerar även som fallskydd vid montering och är inbrottsskydd testade (RC2).
 

Montage sidan & ovan karm

Konsolen kan enkelt justeras från insida av karm i monterat läge. 

Montage undersida karm

Den extra robusta konsolen gör att inget annat stöd krävs. 

Montage porös väggstomme

Tillbehör finns för montage i porös väggstomme. 

Fönstermontage system JB-D® PLUS i korthet 

  • Enkel och snabb justering i alla riktningar av karm 
  • Infästningspunkt i karm kan vara upp till 150mm från väggstomme
  • Robusta konsoler som klarar hög belastning
  • Fallskydd för fönster vid montage och karminfästning i samma produkt
  • Anpassad för alla typer av material i karm
  • Dokumentering, beräkningar och vägledning för montage
  • Stålbaserat system, obrännbart material enligt DIN 4102-1 klass A
  • Certifieringar och godkännanden för säkert montagePlanering & dokumentation av säkert montage

För att göra planeringen enklare och tillförlitlig tillhandahåller SFS en programvara baserat från Ift Rosenheim -  vilket gör att planeringen av installationen underlättas. I programvaran tas det hänsyn till alla faktorer som kan påverka installationen och livslängden - vindlast, vikt, storlek, öppningsbarhet, placering och väggstommens egenskaper. Det finns en bred materialdatabas för olika typer av fönster, isolering och väggstommar. Programvaran ger teoretiska temperaturer med vald placering av fönster och man kan med enkelhet undvika köldbryggor i tidigt stadie.

Montageplaner

Dokumentationen som skapas ger ett underlag för certifierade produkter som säkerställer en säker och hållbar installation över tid.
SFS hjälper också till med utdragsprov för infästningar för att garantera och optimera infästningen i installationen.

Läs mer och ladda ner information om JB-D här

SFS rekommendationer och produkter för fönstermontage

Godkännanden

•Ift ceritifierad
•Inbrott RC2 enligt EN 1627
•Godkänt montage enligt ÖNORM B 5320
•Montage enligt Ift anvisning MO-02/1
•DIBt Z-14.4-806, godkännande Tyska
byggprodukter
Laddar
Laddar
Close now