JB-D® PLUS – minska energikostnader och miljöpåverkan


Montering med JB-D® PLUS konsol är en effektiv metod för att minska användningen av material och energi. Enligt rapport är skillnaden mellan den traditionella metoden och JB-D® systemet betydande.


Minimal köldbrygga runt karm
JB-D® PLUS kan sänka köldbryggorna med upp till 97%(PSI) jämfört med traditionell montering. Detta är helt avgörande när man ska göra energiberäkningar(Um). Givetvis minskar detta energiförbrukningen i slutändan och kan få ner förbrukningen ca 30% i renovering av flerbostadshus bara genom att använda JB-D® PLUS istället för traditionell montering.

Minskad materialåtgång
Jämfört med traditionellt montage kan vi minska klimatpåverkan upp till ca 90%(GWP) genom montage med JB-D® PLUS. Med mindre material minskar vi hanteringen och logistiken på byggarbetsplatsen – tidsbesparande och mindre klimatpåverkan.

Enkelt och säkert montage
Med JB-D® PLUS monterar vi i stommen för att flytta ut fönstret vilket gör det stabilt montage. Full justerbarhet vid montage och efterjusteringar görs lätt inifrån när karm är monterad. Konsolen fungerar som fallskydd vid montage och ingen extra säkring behövs vid montage.

Helhetslösning
SFS bistår med beräkningar av antalet konsoler, infästningar och optimering av placering. Vägledning med vädertätning och drevning ingår också i helhetslösningen som SFS leverera. Komplett lösning för vädertätt montage.
 
Välbeprövad med dokumentation
SFS har levererat JB-D® konsoler i mer än 20 år till projekt i Europa. JB-D® PLUS har gått genom rigorösa tester med godkännande.  

Rapport från tredje part belyser skillnader i både köldbryggor och miljöpåverkan. Ladda ner summering av rapporten nedan:
I rapporten hittar ni jämförelser av köldbryggor(PSI) med traditionellt montage och JB-D® i - KL, betongvägg och "tilläggsisolering av betongvägg". Ni hittar även exempel på 10vån projekt för jämförelse i klimatpåverkan och energi.

Med JB-D® PLUS kan man med enkelhet installera fönstret optimalt för att undvika köldbryggor. 

Konsolerna minskar materialåtgång jämfört med traditionellt ramverk runt karmarna och minskar installationstiden. JB-D® PLUS-konsoler är den perfekta lösningen för att montera fönster utanför väggstomme.
 
Med justerbara konsoler och fixeringsberäkningar säkerställer SFS bästa möjliga installation med maximal hållbarhet och effektivitet. Konsolerna säkerställer rätt position av fönsterpartier även om väggstomme ej är optimal för montage, med beräkningar av montage för gällande förutsättningar säkerställer SFS bästa möjliga montage. Konsolerna fungerar även som fallskydd vid montering och är inbrottsskydd testade (RC2).
 

Fönstermontage system JB-D® PLUS i korthet 

  • Enkel och snabb justering i alla riktningar av karm 
  • Infästningspunkt i karm kan vara upp till 150mm från väggstomme
  • Robusta konsoler som klarar hög belastning
  • Fallskydd för fönster vid montage och karminfästning i samma produkt
  • Anpassad för alla typer av material i karm
  • Dokumentering, beräkningar och vägledning för montage
  • Stålbaserat system, obrännbart material enligt DIN 4102-1 klass A
  • Certifieringar och godkännanden för säkert montagePlanering & dokumentation av säkert montage

För att göra planeringen enklare och tillförlitlig tillhandahåller SFS en programvara baserat från Ift Rosenheim -  vilket gör att planeringen av installationen underlättas. I programvaran tas det hänsyn till alla faktorer som kan påverka installationen och livslängden - vindlast, vikt, storlek, öppningsbarhet, placering och väggstommens egenskaper. Det finns en bred materialdatabas för olika typer av fönster, isolering och väggstommar. Programvaran ger teoretiska temperaturer med vald placering av fönster och man kan med enkelhet undvika köldbryggor i tidigt stadie.

Montageplaner

Dokumentationen som skapas ger ett underlag för certifierade produkter som säkerställer en säker och hållbar installation över tid.
SFS hjälper också till med utdragsprov för infästningar för att garantera och optimera infästningen i installationen.

Läs mer och ladda ner information om JB-D här

Kontakt för mer information: 
Peter Cederström
peter.cederstrom@sfs.com
T +46 152-71 50 53 M +46 73-765 50 53

Godkännanden

•Ift ceritifierad
•Inbrott RC2 enligt EN 1627
•Godkänt montage enligt ÖNORM B 5320
•Montage enligt Ift anvisning MO-02/1
•DIBt Z-14.4-806, godkännande Tyska
byggprodukter
Laddar
Laddar
Close now