The Springs, nybyggt modernt köpcentrum i Leeds


Lösningarna från SFS NVELOPE® hjälpte Roofdec leverera vid ett stort detaljhandels- och fritidsbyggprojekt i Leeds, England.

Situation
Roofdeck, en ledande firma för klimatskärmar, valde SFS för bär- och infästningslösningar för ventilerad fasad på ett stort nytt byggprojekt. Det ingick som del i fasadbeklädningskontraktet på rekordnivån 9 miljoner pund. Projektet The Springs är ett nytt köpcentrum med fritidsutbud i Leeds.

Lösning
Två Nvelope-bärsystem för fasadbeklädnader valdes ut. NVELOPE® NV1 system stöder Tiles International (TI) 20 mm Granite och Jura Beige Limestone-paneler som fungerar tillsammans med en TI horisontell bärarskena. Den här bakre ramkonfigurationen minimerar antalet fästen som behövs per kvadratmeter, för större effektivitet utan kompromisser.

Andra höjder gavs med 12 mm Marley Equitone Natura-fasaden som installerades med NVELOPE® NV3 bärsystem. Det tillhandahåller en dold fastsättningslösning för utmärkt synintryck av den färdiga fasaden.

Den höga graden av justerbarhet på både NV1 och NV3 gjorde det möjligt för montörerna från Roofdec att slutföra installationen med maximal kvalitet och minimalt krångel. Alla Nvelope bärsystemen är ”ritade för arkitekter och konstruerade för montörer”. Med dem kan arkitektens visioner förverkligas komplikationsfritt och de har lång hållbarhet för att matcha klimatskärmens livslängd.

Högpresterande infästningar av austenitiskt rostfritt stål beställdes för att fixera fasadens nyckelelement. SFS-produkter valdes, bland annat infästningar belagda med hållbart guldpulver, som kompletterade de uppseendeväckande fasadpanelerna som syns från den närbelägna motorvägen M1. Ytterligare SFS-infästningar användes för att fästa fasadpaneler med spegelyta och än en gång leverera optimal estetik.
Komponenter helt av höggradigt austenitiskt rostfritt stål säkerställer lång livslängd och skydd mot korrosion. Alla förseglingar är EPDM eller NBR som säkerställer kemiskt och korrosionsmotstånd, och livslång vattentätning.

Utökad garanti för att ge beställare, installatörer och användare lugn och ro. Garantitiden kan vara mellan 1+24 år..., eller ännu längre beroende på villkors- och projektspecifikationer.

Fullt tekniskt stöd från specialisten på klimatskärmar: Vårt teknisk support-team finns tillgängligt både inne och på fältet och har global expertkunskap om säkerhetssystem och marknaden som helhet. På vårt Centre of Excellence i Storbritannien har vi en Training Academy och egen testanläggning som omfattar bland annat en testbädd på 6x6 m och ett 12 m högt falltorn.

Tillverknings- och produktionsanläggning i Storbritannien innebär snabba hanteringstider som gör att många produkter kan levereras redan dagen efter beställningen.

Innovativa infästningslösningar: Bland andra vårt unika värmeisolerade infästningssystem för låglutande tak, metallbrygga mellan infästning och basplatta behövs inte.

Estetisk utformning: De här installationsmetoderna för yttertak inkräktar inte på den arkitektoniska helheten och kan enkelt efterinstalleras på en befintlig byggnad utan att påverka estetiken.

”Idiotsäker” montering: Systemet tillåter inte att High Load- och Intermediate-förankringspunkterna placeras fel. Därmed undanröjs risker orsakade av den mänskliga faktorn.

Tillämpningar


Systemet har testats tillsammans med stora tillverkare av olika taksystem (trapetskorrugerade, komposit, ståndfals, bitumen och enskikts) för att täcka alla behov av horisontella säkerhetslösningar.

Ståndfals
SFS tillhandahåller ett stort sortiment av klämmor för att passa olika typer av tak med stående fals såsom aluminium av rulltyp, traditionellt vikta och Rivertherm-ståndfals.

Uppbyggda låglutande tak
Det finns tillgängliga lösningar för alla typer av låglutande takuppbyggnader, som till exempel enskikts och bitumen, på ett stort urval underkonstruktioner. Toggle cup-designen på infästningarna sänker ner bulthuvudet under basplattans plana yta och undanröjer risken att membranet skadas.

Komposittak
Strukturella BULB-TITE nitar används för att fästa basplattorna snabbt och säkert på panelerna. SFS Fallsäkerhetssystem monterade på kompositpaneler kan användas både för att dämpa och hindra fall.

Skräddarsydda tillämpningar
Systemet kan anpassas till ett stort urval olika byggkonstruktioner och system såsom broar, historiska byggnader, gröna tak och traditionella tak.

Infästningar


Vårt horisontella vajersystem har konstruerats för alla typer av takstrukturer och vi erbjuder ett stort antal applikationsspecifika infästningar för alla era behov:
  • Termiskt bruten hylsa och infästning BS-S och TI-S
  • Strukturella BULB-TITE™ nitar
  • Vippankare av rostfritt stål
  • Betongskruvar
  • Kemiskt harts

Projekt highlights

Kund
Scarborough International Properties och Legal & General

Arkitekt
The Harris Partnership

Huvudentreprenör
GMI Construction

Underentreprenör
Roofdec

Ort
Leeds, England

Lösning
NVELOPE® NV1 och NV3; infästningar av austenitiskt rostfritt stål

Projektvärde
£ 9 000 000
Laddar
Laddar