Vindlasttester


Vindlasttester enligt EN 16002

För att säkerställa att låglutande tak är säkert infästa erbjuder SFS högkvalitativa system för mekanisk infästning. Detta erbjudande kompletteras med heltäckande tjänster. En av dessa tjänster är ackrediterade vindlasttester enligt den europeiska standarden EN 16002.

SFS utvecklingspartner

SFS har forskat i och utvecklat infästningssystem för låglutande tak i över 30 år. En anläggning för vindlasttest har varit i drift lika länge. Detta ersattes 2014 av ett nytt, toppmodernt system, som vidareutvecklades under de följande åren i takt med utvecklingen av testföreskrifterna. Med unika funktioner är den en av de nyaste och modernaste testanläggningen av sitt slag i världen.

Vindlasttester enligt EN 16002

Vindlasttest anläggningen är en del av SFS testlaboratorie. Tester enligt EN 16002-standarden kan utföras. I oktober 2015 godkändes testanordningen av det schweiziska ackrediteringsorganet SAS (SAS 0545). Efter bytet från ETAG 006 till EN 16002 som testbas genomfördes förnyad ackreditering. Detta garanterar kvaliteten och säkerheten hos de testade infästningssystemen.

Oberoende testverksamhet

Ackrediteringen (SAS 0545) säkerställer att processen är tillförlitlig när det gäller kvalitet och säkerhet och tekniskt kompatibel med relevanta standarder, riktlinjer och lagar. Det bekräftar också testlaboratoriets oberoende. Resultaten av vindlasttesterna neutrala och resultaten internationellt erkända.

Vindlastberäkning

PDF | 0.79MB


Kontaktperson
Mårten Weidfeldt, Produktchef låglutande tak
M: +46730315277
E: marten.weidfeldt@sfs.com
Laddar
Laddar
Close now