Vindlasttester


Vindlasttester enligt EN 16002

För att säkerställa att låglutande tak är säkert infästa erbjuder SFS högkvalitativa system för mekanisk infästning. Detta erbjudande kompletteras med heltäckande tjänster. En av dessa tjänster är ackrediterade vindlasttester enligt den europeiska standarden EN 16002.

SFS utvecklingspartner

SFS har forskat i och utvecklat infästningssystem för låglutande tak i över 30 år. En anläggning för vindlasttest har varit i drift lika länge. Detta ersattes 2014 av ett nytt, toppmodernt system, som vidareutvecklades under de följande åren i takt med utvecklingen av testföreskrifterna. Med unika funktioner är den en av de nyaste och modernaste testanläggningen av sitt slag i världen.

Vindlasttester enligt EN 16002

Vindlasttest anläggningen är en del av SFS testlaboratorie. Tester enligt EN 16002-standarden kan utföras. I oktober 2015 godkändes testanordningen av det schweiziska ackrediteringsorganet SAS (SAS 0545). Efter bytet från ETAG 006 till EN 16002 som testbas genomfördes förnyad ackreditering. Detta garanterar kvaliteten och säkerheten hos de testade infästningssystemen.

Oberoende testverksamhet

Ackrediteringen (SAS 0545) säkerställer att processen är tillförlitlig när det gäller kvalitet och säkerhet och tekniskt kompatibel med relevanta standarder, riktlinjer och lagar. Det bekräftar också testlaboratoriets oberoende. Resultaten av vindlasttesterna neutrala och resultaten internationellt erkända.

Kontaktperson
Mårten Weidfeldt, Produktchef låglutande tak
M: +46730315277
E: marten.weidfeldt@sfs.com

Vindlastberäkning - beställning online EN 1991-1-1/ NA 2011

Välkommen till SFS's vindlastberäkning. Formuläret är en konstruktionshandling och det är av största vikt att den fylls i med korrekta värden. Har du frågor eller behöver hjälp kontakta oss på +46 152 71 50 00. Din begäran kommer att behandlas inom 2 arbetsdagar.

* Fält markerade med * är obligatoriska.
Vid renovering skall provdragning utföras för att säkerställa underlagets kvalitet. Detta är speciellt viktigt vid underlag av lättbetong eller trä.

Välj alternativ för invändig vindlastRedovisa separat med fil(er)

Tex: Takplan. Uppbyggnader på takytan. Anslutning mot högre byggnad. Sammansatta huskroppar. Taksprång.

Ladda upp fler filerCaptcha
Avbryt

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00

Deklarationer

Bröstningar

Avrundad eller avfasad takfot

Terrängtyper

Terrängtyp 0
Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav.

Terrängtyp I
Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder.

Terrängtyp II
Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd.

Terrängtyp III
Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t. ex. byar, förorter, skogsmark).

Terrängtyp IV
Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är > 15 m.

Laddar
Laddar
Close now