Säkrare byggnader

 

Säkerhet på byggplatsen är livsviktig, men era byggnader måste också bibehålla säkerheten under lång tid.

 
Att minska risker är inte något man bara gör en gång. Det är ett kontinuerligt ansvar. Inte bara genom hela projektprocessen utan också under hela byggnadens livslängd. Vi har sammanfattat några viktiga nyckelpunkter för att säkerställa att det också fungerar i praktiken.

Använd moderna konstruktionsmetoder (MMC) på ett smart sätt


Först och främst: att tillämpa MMC är nödvändigt för att minimera risker på byggplatsen. En anledning till att byggdirektiv och arbetsmiljönormer ständigt utvecklas är att vi hela tiden hittar smartare sätt att utföra arbeten på. Prio ett är och ska alltid vara att minska risker.

Använd data direkt ...


Design- och beställningsprocesserna är till sin natur datadrivna. BIM (byggnadsinformationsmodellering) blir mer och mer vanligt inom byggbranschen och innebär att det finns väldigt mycket data till hands för att hjälpa er bygga in säkerhet i era byggnader. Att mata in data från start (och förstå den) kan hjälpa er att utforma konstruktionsföljder på ett sätt som minskar risker. Så använd data för att ta bättre informerade beslut om risker innan ni trycker på startknappen.

... och använd intelligens hela vägen


Eftersom sakernas internet (IoT) i ökande grad integrerar data och fysisk utrustning kan ni göra riskreducering till en process som ständigt förbättras. Bygg bara in intelligens. System för kontinuerlig övervakning och kommunikation bör ingå i processen, och i själva byggnaden, med omedelbar kommunikation som flaggar för vilka åtgärder som måste vidtas. Det kan vara reparationer, utbyten eller återcertifiering.

Allteftersom den här tekniken utvecklas kan ni förvänta er att se större implementering av VR och AR, liksom noggrannare AI-rutiner som hjälper till med förutsebart och förebyggande underhåll. Men redan idag är intelligens en nyckel till bättre säkerhet under byggnadens hela livslängd.

Ta en långsiktig titt på fallsäkerhet


Vi kan fallsäkerhetsssystem. Vi vet också att för att få ut det bästa av dem krävs att strategin bestäms uppifrån och har ett långsiktigt mål.  Behandla säkerhetssystemet på samma sätt som byggnaden: tänk på hela användningstiden. Ert val ska vara robust och pålitligt, skydda människor och byggnadskonstruktionen.

På samma sätt som förebyggande underhåll är att föredra före akuta reparationer, ska ert system vara utformat för att uppfylla framtida underhållsbehov, både under systemets egen och byggnadens förväntade livslängd.
Laddar
Laddar
Close now