Ansiktslyftning av collegebyggnaden Parsons Tower i Newcastle


Collegebyggnaden i porten till stadscentrum fick en rejäl uppdatering

Situation
Ett stort ombyggnadsprojekt i nordöstra England har gett Parsons Tower som tillhör Newcastle College ett nytt liv. Höghuset byggdes på 1970-talet och har nu byggts om och uppdaterats på insidan samtidigt som utsidan fått en ny modern look.

Huset används multifunktionellt och är bland annat hem för ett stort urval av utbildningar för nära 2 000 studenter. Bland annat finns laboratorier och en uppbyggd sjukhusavdelning för övningsändamål. Det finns också lokaler för studenterna för social samvaro, fritid och inköp.

Lösning
Huvudentreprenören BAM Construction valde Longworth för att uppnå den önskade estetiken på husets klimatskärm. Projektet omfattade zinktak och -fasader, kompositpaneler och element för låglutande tak. SFS fick i uppdrag att som betrodd partner leverera infästningslösningarna för projektet. Zink- och kopparfasaden fästes till olika kompositpaneler vilket krävde infästningar av rostfritt stål och med låg profil. Lösningen blev SX2/8-D9 självborrande infästningar i austenitiskt rostfritt stål A4 316 som ger utmärkta utdragsvärden och vars gängutformning minskar risken för överåtdragning. SFS produkter använder austenitiskt rostfritt stål för att säkerställa att byggnaderna som de används på inte förstörs av korrosion. Infästningarna av austenitiskt rostfritt stål har ett inbyggt kromoxidskikt som förseglar metallytan och dramatiskt reducerar korrosionsrisken. De behöver inget ytterligare skydd såvida inte miljöerna är ytterst aggressiva.

För taket skapade ”cut-to-falls”-PIR-isoleringen problem med extra borrning och behov av multipla kombinationer av infästningar och polypropenhylsor. Systemet Isotak® TIA justerbar infästning blev den idealiska lösningen. Den reducerar infästnings- och polypropenhylskombinationerna med hälften och minskar signifikant borrningstiden.

Projekt highlights

Kund
Newcastle College

Arkitekt
Red Box Design Ltd

Huvudentreprenör
BAM Construction

Underentreprenör
Longworth

Ort
Newcastle, England

Lösning
TIA justerbar infästning system; SX2/8-D9 i rostfritt stål A4

Projektvärde
£ 20 000 000
Laddar
Laddar
Close now