NV5 (ts300)


NV5 är NVELOPE-systemet för tillämpningar med infällda infästningar

NV5 element – enbart Trespa Meteon HPL. Panelerna stöds nedtill av en horisontell NV5 kanalprofil som ger fasthållning av panelöverdelarna. Vertikala fogar kan vara öppna, förses med plåt eller vara överlappande med lämpligt utformade paneler för en infälld fastsättning.

Egenskaper
  • NV5 (ts300) är NVELOPE-systemet för tillämpningar med infälld infästning – vertikala fasadbeklädnader (enbart Trespa Meteon HPL).
  • Panelerna stöds nedtill av en horisontell NVELOPE NV5 (ts300) kanalprofil som ger fasthållning av panelkanterna.
  • Vertikala fogar kan vara öppna, förses med plåt eller vara överlappande med lämpligt utformade paneler för en infälld fastsättning.
  • Enskilda paneler kan tas bort för underhåll eller utbyte.
  • NVELOPE ”T” och ”L”-profiler fixeras med hjälp av NVELOPE-stödfästen över en sekvens av fasta och flexibla punkter.
  • NVELOPE:s flexibla punktfästen dämpar vindlaster och medger expansion och kontraktion.
  • NVELOPE:s fasta punktfästen dämpar båda vertikala egenlasterna.
  • NVELOPE-fästenas avstånd beror på faktorer som fasadbeklädnadens storlek och vikt samt lokal vindbelastning.

Material
Tillverkat av extruderade aluminiumlegeringar motsvarande EN 573-3 (material) och EN 755 tillverkningsstandarder.

Godkännanden
British Board of Agrément (BBA) - 09/4678
Laddar
Laddar
Close now