Moderna konstruktionsmetoder (MMC)


Byggprocessen kan bli snabbare och enklare genom att använda praxis och principer för MMC.


Moderna konstruktionsmetoder (MMC) sammanför tillverkning utanför byggplatsen och konstruktion på byggplatsen, och visar vägen till helt nytt tänkande för arkitektur och byggsätt. En modulär och flytande metod som minimerar tid, kostnad och miljöpåverkan. Så här går det till ...

Förverkliga fördelarna


I grunden är MMC ett försök att bygga snabbare och smartare genom att effektivisera leveranskedjan och synkronisera aktiviteter utanför och på byggplatsen. Ser man till fördelarna är det enkelt att förstå varför det är på väg att bli rutin. Att minska byggtiden, förbättra kvaliteten och enhetligheten och överbrygga brister på fackkunskap har en positiv påverkan på hela byggprocessen Men det är avgörande att rätt metodik används – och allt börjar med logistik.

Plan för logistik


Att synkronisera tillverkningen av system och lösningar utanför byggplatsen med konstruktionsprocessen på byggplatsen måste ske stegvis. Om man börjar tillämpa MMC på allt direkt skulle logistiken sätta käppar i hjulet. Det går bara att få in så mycket material som ryms i en normal lastbil. Istället är det viktigt att planering och logistik blir en del av processen. Viktigast är att styra mot just-in-time-materialflöde och ha en initierad överblick av alla projektdata och rörelser. Men det finns andra lösningar för att utveckla den här metodiken ...

Bygg det själv


Byggprodukter blir mer och mer ”plattformsinriktade”. Tillverkarna minskar monteringstiderna på byggplatsen genom att leverera lösningar i byggsats, ett självmonteringssätt med standardverktyg och minimalt arbete som inte kräver fackkunskaper. Det är ett annat sätt som MMC använder för att effektivisera processerna på byggplatsen – att flytta en del av monteringen till tillverkningssteget.

För att uppnå detta behövs naturligtvis ett tidigt engagemang i materialflödet och samarbete på en högre nivå för att göra livet enklare och effektivare för alla.

Se det stora hela


Det här är slutligen kopplat till vår slutliga rekommendation för en MCC-styrd byggplats: koncentrera er på helheten och inte på detaljerna. Hela systemet, hela projektet, hela huset. Att se processen ur ett vidvinkelperspektiv från början till slut är nyckeln till att få MMC att fungera.

Det är också det vi gör på SFS genom att skapa och leverera hela lösningar, inte bara produkter. Genom att arbeta med er i en mer samarbetande leveranskedja kan vi leverera skräddarstyrda system för byggnadens fasad, för säkrare byggnader och smidigare projekt på byggplatsen. Vi vet att vi bara är en del av det hela, men det är det här synsättet som formar framtiden för byggbranschen till det bättre.
Laddar
Laddar