Is- och eventarena med olympiska mått


SFS och Euroclad levererar ett projekt för en stor is- och eventarena med 3 000 sittplatser i Cardiff Bay:s International Sports Village

Situation
Det fanns många utmaningar redan från start, i första hand valet av tak- och väggprodukter för att skapa det önskade utseendet. Den dubbla arenan med en isbana av olympisk standard och en mindre för evenemang av olika slag ritades av Scott Brownrigg och var en del av det 250 miljoner pund värda projektet för International Sports Villages (ISV)

Den transparenta fasaden som sveper om 6 000 m2 tak och väggar på den monolitformade byggnaden installerades av Massey Cladding Solutions och tillåter naturligt diffust dagsljus att komma in under dagen och artificiellt ljus att lysa ut när det är mörkt. Att den valda lösningen skulle ligga i linje med den högprofilerade sportanläggningen var självklart.

Lösning
Euroclad:s väggprofil Vieo valdes för att hjälpa till att skapa den slanka, moderna och unika estetiska upplevelse som skiljer isarenan från andra arenor i världsklass. Byggnadens funktionella krav, särskilt på grund av isarenans inre miljö, innebar en serie oväntade utmaningar.

SFS tillhandahöll ett infästningssystem för en modifierad uppbyggnad av en Vieo-tillämpning. Modifieringen innebar ett tillägg av två skikt gipsbaserad board på ett system av skenor och konsoler för ytterfasaden med Euroclad Vieo.
Sättet som tak- och väggsystemet utformades på är ett exempel på hur vi samarbetar. Värdefull input från alla parter resulterade i ett nytt system som:
  • uppfyllde de höga prestandakraven
  • kunde tillverkas effektivt
  • kunde monteras praktiskt
  • inte kompromissade med det önskade utseendet.

Projekt highlights

Kund
Cardiff Council

Arkitekt
Scott Brownrigg

Huvudentreprenör
Massey Cladding Solutions

Ort
Cardiff

OEM applikation
Euroclad Vieo väggprofil

Lösning
Infästningar av austenitiskt rostfritt stål

Projektvärde
£ 16 000 000
Laddar
Laddar