I Göteborg pågår just nu renoveringen av Östra sjukhuset, där fasaden på centralkliniken är en del av utvecklingen.

Byggt under 1970-talet har Centralkliniken nu nått sin tekniska livslängd på cirka 50 år och behöver ses över.


Den planerade upprustningen inkluderar tilläggsisolering av fasaden, nya fönster, tak och fasadbeklädnad. Dessa åtgärder kommer att förbättra inomhusklimatet, minska energiförbrukningen och driftskostnaderna, samt säkerställa att byggnadens konstruktion håller i många år framöver.

På bilderna nedan syns den nya fasaden som tar form på högdelen av byggnaden. Den gamla sjöstensfasaden som är 50 år gammal ersätts med plåtfasad från Weatherproof.se.
För stomsystem valdes NV1 och NH3. NV1 används bakom plåtfasad och NH3 bakom glasfasad på gavlarna.

NV1 är ett vertikalt stomsystem som är snabbt och flexibelt att montera, med stora justeringsmöjligheter för ojämna underlag. Det passar väl för fasadskivor, putssystem och träpanel.

NH3 är ett horisontellt stomsystem med konsoler, också med stor justerbarhet för ojämna underlag. Det är lämpligt för utfackningsväggar av trä/stål samt solpaneler, TRP, träpanel eller fasadskivor.
Våra Nvelopesystem har dessutom lägst CO2-utsläpp av alla aluminiumsystem i världen.
 
Beställare:    Väst fastigheter

Total Entreprenör:    RA-Bygg

Montör system:    SDÅ- Bygg

Leverantör fasad:    Wetherproof.se

Montage glasfasad:    Alufront

Laddar
Laddar
Close now